1
visibility

ข้อใดไม่ใช่นโยบายของ สพฐ. 2564-2565

 • ด้านความปลอดภัย

 • ด้านโอกาส

 • ด้านคุณภาพ

 • ด้านปริมาณ

เฉลย ด้านปริมาณ

อธิบาย

 • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565
  1. ด้านความปลอดภัย
  2. ด้านโอกาส
  3. ด้านคุณภาพ
  4. ด้านประสิทธิภาพ

 

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก