1

การสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีเป็นนโยบายด้านใดของทาง สพฐ. 2564-2565

  • ด้านโอกาส

  • ด้านความปลอดภัย

  • ด้านคุณภาพ

  • ด้านประสิทธิภาพ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก