1
visibility

นักเรียนที่จะเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 เป็นเด็กที่เกิดปี พ.ศ.ใด ตามกฎหมาย

  • ปีพ.ศ 2551

  • ปีพ.ศ 2550

  • ปีพ.ศ 2556

  • ปีพ.ศ 2557

เฉลย ปีพ.ศ 2556

อธิบาย จากกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

>> การนับอายุ เด็กเพื่อเข้ารับ การศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ให้นับตามปีปฏิทิน

- หากเด็กอายุ ครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็ก มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น

สูตรการนับ

[ พ.ศ. ที่เกิด +7 = ปีที่เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ]

(อธิบายโดย บ้านของครู MR.KRON)

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก