1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. จังหวัดสมุทรปราการจะจมน้ำทะเลภายใน 25 ปี
 2. หากสภาพการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ
 3. ขณะนี้ศาลากลางจังหวัดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 70 ซม.
 4. แผ่นดินทรุดปีละไม่ต่ำกว่า 3 ซม.
 5. จังหวัดสมุทรปราการกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่
 • 1-2-3-4-5

 • 3-5-2-1-4

 • 5-4-3-2-1

 • 4-3-5-1-2

เฉลย 5-4-3-2-1

เรียงลำดับได้ดังนี้

 • จังหวัดสมุทรปราการกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่
 • แผ่นดินทรุดปีละไม่ต่ำกว่า 3 ซม.
 • ขณะนี้ศาลากลางจังหวัดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 70 ซม.
 • หากสภาพการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ
 • จังหวัดสมุทรปราการจะจมน้ำทะเลภายใน 25 ปี
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก