1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. เพราะธรรมชาติได้สร้างให้

 2. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทรงชีพอยู่ได้

 3. ช่วยกันประกอบการตามหน้าที่

 4. อวัยวะทุกส่วนที่มีความสามัคคีกัน

 5. เพื่อให้รูปทรงอันเป็นเจ้าของอวัยวะนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้

 • 2-1-5-3-4

 • 1-3-2-4-5

 • 2-1-4-3-5

 • 1-4-5-3-2

เฉลย  2-1-4-3-5

เรียงประโยคได้ดังนี้

 • สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทรงชีพอยู่ได้

 • เพราะธรรมชาติได้สร้างให้

 • อวัยวะทุกส่วนที่มีความสามัคคีกัน

 • ช่วยกันประกอบการตามหน้าที่

 • เพื่อให้รูปทรงอันเป็นเจ้าของอวัยวะนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก