1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. เมื่อปัญหาปรากฏแก่ดวงจิต

 2. ที่มืดมนก็สว่างกระจ่างตา

 3. แก้ปัญหาคับขันได้ทันที

 4. เหมือนอาทิตย์อุทัยทองส่องหล้า

 • 1-4-2-3

 • 3-2-1-4

 • 3-4-1-2

 • 1-4-3-2

เฉลย   1-4-2-3

เรียงลำดับได้ดังนี้

 • เมื่อปัญหาปรากฏแก่ดวงจิต

 • เหมือนอาทิตย์อุทัยทองส่องหล้า

 • ที่มืดมนก็สว่างกระจ่างตา

 • แก้ปัญหาคับขันได้ทันที

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก