1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
 2. เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าว
 3. ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
 4. เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
 5. และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก
 • 4-3-2-1-5

 • 1-2-3-4-5

 • 2-1-4-3-5

 • 3-5-2-1-4

เฉลย 2-1-4-3-5

เรียงลำดับได้ดังนี้

 • เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าว
 • อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
 • เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
 • ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
 • และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก