1

นโยบายใดของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา

  • นโยบายที่ 1

  • นโยบายที่ 2

  • นโยบายที่ 3

  • นโยบายที่ 4

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก