1

นโยบายใดของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 ต้องการให้ผู้เรียนที่มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ

  • นโยบายที่ 1

  • นโยบายที่ 2

  • นโยบายที่ 3

  • นโยบายที่ 4

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก