1

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้มี พันธกิจ เรื่อง ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้สิ่งใด เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

  • Active learning

  • Digital Technology

  • Stem Education

  • Authentic Assessment

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก