1

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดพันธกิจไว้จำนวนกี่ข้อ

  • 4 ข้อ

  • 5 ข้อ

  • 6 ข้อ

  • 7 ข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก