1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. อนึ่ง จะให้ขงเบ้งรู้ว่าเรามีความรักและความเพียรเป็นอันมาก

 2. ก็ย่อมประกอบด้วยความอุตส่าห์จึงจะได้

 3. ซึ่งตัวท่านกลัวแต่ความลำบาก ทนหนาวมิได้ ก็ให้เร่งกลับไปในเมืองเถิด

 4. ซึ่งเราทรมานกายมาทั้งนี้

 5. อันเป็นธรรมดาจะปรารถนาของดี

(อธิบายโดย บ้านของครู MR.KRON)

 • 1-2-5-4-3

 • 3-4-5-2-1

 • 4-5-2-3-1

 • 5-2-4-1-3

เฉลย  5-2-4-1-3

หากเรียงแล้วจะได้ประโยคดังนี้

 • อันเป็นธรรมดาจะปรารถนาของดี

 • ก็ย่อมประกอบด้วยความอุตส่าห์จึงจะได้

 • ซึ่งเราทรมานกายมาทั้งนี้ ก็ปรารถนาจะให้ขงเบ้ง

 • อนึ่ง จะให้ขงเบ้งรู้ว่าเรามีความรักและความเพียรเป็นอันมาก

 • ซึ่งตัวท่านกลัวแต่ความลำบาก ทนหนาวมิได้ ก็ให้เร่งกลับไปในเมืองเถิด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก