1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. เหมือนพลังงานไม่หมดไปจากโลก

 2. ความตายไม่ได้แปลว่าสิ้นสุด ชีวิตหลังการตายนั้นมี

 3. ดังนั้น ความตายของมนุษย์คือการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน

 4. มันเพียงเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่ง

 • 3-4-1-2

 • 2-1-4-3

 • 2-4-1-3

 • 2-3-4-1

เฉลย  2-3-4-1

เรียงลำดับดังนี้

 • ความตายไม่ได้แปลว่าสิ้นสุด ชีวิตหลังการตายนั้นมี

 • ดังนั้น ความตายของมนุษย์คือการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน

 • มันเพียงเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่ง

 • เหมือนพลังงานไม่หมดไปจากโลก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก