1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. สำหรับทับหลังรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ฮืออากันนี้
 2. ที่เริ่มมีศิลปะจีนเข้ามามีอิทธิพลแล้ว
 3. ทับหลังคือ แผ่นหินที่อยู่เหนือรอบประตูใต้หน้าบัน
 4. เป็นศิลปะสมัยพุทธศตวรรษที่ 17
 • 3-4-1-2

 • 1-4-3-2

 • 1-3-4-2

 • 3-1-4-2

เฉลย 3-1-4-2

เรียงลำดับได้ดังนี้

 • ทับหลังคือ แผ่นหินที่อยู่เหนือรอบประตูใต้หน้าบัน
 • สำหรับทับหลังรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ฮืออากันนี้
 • เป็นศิลปะสมัยพุทธศตวรรษที่ 17
 • ที่เริ่มมีศิลปะจีนเข้ามามีอิทธิพลแล้ว
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก