1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

 2. กฎหมายกำหนดให้ใช้ชำระหนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลรองรับธนบัตร

 3. ก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่ผู้ใช้ธนบัตรทั้งในด้านทุนสำรองมูลค่าและคุณสมบัติของพันธบัตร

 4. เมื่อธนบัตรเป็นตัวแทนของความเชื่อถือเช่นนี้ ลักษณะของธนบัตร จึงมีความสำคัญเป็นอันมาก

 • 1-3-2-4

 • 2-1-3-4

 • 1-2-3-4

 • 2-4-3-1

เฉลย 1-2-3-4

 • ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

 • กฎหมายกำหนดให้ใช้ชำระหนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลรองรับธนบัตร

 • ก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่ผู้ใช้ธนบัตรทั้งในด้านทุนสำรองมูลค่าและคุณสมบัติของพันธบัตร

 • เมื่อธนบัตรเป็นตัวแทนของความเชื่อถือเช่นนี้ ลักษณะของธนบัตร จึงมีความสำคัญเป็นอันมาก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก