1
visibility

ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับคำว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

  • การศึกษาในระบบ

  • การศึกษานอกระบบ

  • การศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาต่อในต่างประเทศ

เฉลย การศึกษาต่อในต่างประเทศ

การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

(อธิบายโดย บ้านของครู MR.KRON)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก