1
visibility

ข้อใดคือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับองค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบัน

  • กระทรวงศึกษาธิการ

  • คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เฉลย กระทรวงศึกษาธิการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก