1

ประเทศใดได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากประเทศไทยในปี 2563

  • เวียดนาม

  • กัมพูชา

  • มาเลเซีย

  • สิงค์โปร์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก