1

ข้อใดเป็นองค์ประกอบโมเดลการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System Model)ของกระทรวงศึกษาธิการ

  • ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

  • แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

  • แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก