1

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับได้ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่รายงานต่อใคร เพื่อดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา

  • กระทรวงศึกษาธิการ

  • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก