1

ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ผู้ปกครอง” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  • บิดามารดา

  • ผู้ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยกัน

  • ผู้ที่รับอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

  • ถูกทุกข้อ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก