1

ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  • เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบห้าเว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก