1

ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาเท่าใดนับตั้งแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่

  • 7 วัน

  • 1 เดือน

  • 60 วัน

  • 1 ปี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก