1

ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใด

  • กฎหมายปกครอง

  • กฎหมายมหาชน

  • ประมวลกฎหมายอาญา

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก