1

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการศึกษาชั้นปีที่ หนึ่ง ถึงชั้นปีที่ เก้า ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด

  • การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

  • การศึกษาภาคบังคับ

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • การศึกษาทวิศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก