1

ผู้ใดมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  • นายกรัฐมนตรี

  • คณะรัฐมนตรี

  • ประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก