1

ประกาศคำสั่ง คสช. มีผลให้มีการยุบเลิก “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” โดยให้โอนอำนาจหน้าที่ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ใคร

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • กระทรวงศึกษาธิการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก