1

ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “สถานศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  • สถานศึกษาของรัฐ

  • การศึกษาที่จัดระดับอุดมศึกษา

  • สถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ

  • สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก