1

ใครทำหน้าที่ “ผู้รักษาการ” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  • นายกรัฐมนตรี

  • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก