1

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สถานศึกษา

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก