1

ข้อใดเป็นความหมาย ของคำว่า “การศึกษาภาคบังคับ” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  • การศึกษาชั้นปีที่ หนึ่ง ถึงชั้นปีที่ เก้า ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  • การศึกษาชั้นปีที่ หนึ่ง ถึงชั้นปีที่ สิบสอง ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  • เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก

  • เป็นการศึกษาก่อนอุดมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก