1

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค “มีใครเป็นประธานกรรมการ”

  • นายกรัฐมนตรี

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ผู้ว่าราชการจังหวัด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก