1
  • ทฤษฎีการเสริมแรงแบบคลาสสิค

  • ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

  • ทฤษฎีเครื่องหมายๆ

  • ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก