1

ข้อใดคือ การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn

  • DLIT Resources

  • DLIT Classroom

  • DLIT PLC

  • DLIT Assessment

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก