1

กระทรวงใหม่ที่มีความสำคัญในการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีชื่อว่าอย่างไร

  • กระทรวงดิจิทัล

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • กระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยี

  • กระทรวงอุดมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก