1
visibility

กระทรวงศึกษาธิการมีอายุเท่าใด ในวันครบรอบการสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563

  • 125 ปี

  • 126 ปี

  • 127 ปี

  • 128 ปี

เฉลย 128 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี ในการสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  1 เมษายน 2563

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก