1

หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

  • กระทรวงศึกษาธิการ

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก