1
visibility

การจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มี กี่ รูปแบบ

 • 2 รูปแบบ

 • 3 รูปแบบ

 • 4 รูปแบบ

 • 1 รูปแบบ

เฉลย 3 รูปแบบ

อธิบาย 

 • การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ
  1. การศึกษาในระบบ
  2. การศึกษานอกระบบ
  3. การศึกษาตามอัธยาศัย
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก