1
visibility

เด็กชายณรงค์ เกิด พ.ศ. 2547 ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับใน พ.ศ.ใด

  • พ.ศ. 2552

  • พ.ศ. 2554

  • พ.ศ. 2559

  • พ.ศ. 2551

เฉลย พ.ศ. 2552

อธิบาย

การนับอายุเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ คือ พ.ศ.ที่เข้าเรียน = ปี พ.ศ.ที่เกิด +7

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก