1
visibility

องค์กรท้องถิ่นใครเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา

  • สพฐ.

  • คสช.

  • กระทรวงศึกษาธิการ

  • กระทรวงมหาดไทย

เฉลย กระทรวงศึกษาธิการ

อธิบาย
=>กระทรวงศึกษาธิการ
    -  เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก