1
visibility

เด็กในความหมายของ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับคือผู้ที่มีอายุเท่าใด

 • ไม่น้อยกว่า 12 ปี

 • 9 ปี

 • อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

 • 15 ปี

เฉลย อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

อธิบาย

 •  มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฯ กล่าวว่า
  • ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี
  • โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
  • เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก