1. Home

Question Category: อุปมาอุปไมย2

อุปมาอุปไมย2-7

การพนัน :  หนี้สิน   ⇒   ?  :  ?

อุปมาอุปไมย2-6

ข้าว : สี    ⇒   ? : ?

อุปมาอุปไมย2-5

เสียใจ : ร้องไห้  ⇒   ? : ?

อุปมาอุปไมย2-4

กล้วย : เครือ  ⇒  ? : ?

อุปมาอุปไมย2-3

ผิว : ร้อน ⇒ ? : ?

อุปมาอุปไมย2-2

อ้วน : ผอม ⇒ ? : ?

อุปมาอุปไมย2-1

หมู่บ้าน : ตำบล ⇒ ? : ?

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก