1. Home

Question Category: หนังสือเชิปริมาณ-2

หนังสือเชิงปริมาณ2-10

ซื้อเงาะชนิดที่ 1 ราคากิโลกรัมละ 2.…

หนังสือเชิงปริมาณ2-9

ซื้อองุ่นมา 2 ชนิด กิโลกรัมละ 13 บา…

หนังสือเชิงปริมาณ2-8

ดำอายุมากกว่าแดง 2 ปี เมื่อ 7 ปีก่อ…

หนังสือเชิงปริมาณ2-7

ทำขนมโดยใช้น้ำตาล แป้งและน้ำ ได้ขนม…

หนังสือเชิงปริมาณ2-6

เงินฝากประจำธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 8%…

หนังสือเชิงปริมาณ2-5

20% ของ 1 ชั่วโมง เท่ากับกี่นาที

หนังสือเชิงปริมาณ2-4

20% ของเด็กเท่ากับ 25% ของผู้ใหญ่ ถ…

หนังสือเชิงปริมาณ2-3

จตุพรกับสุเทพเข้าหุ้นกันทาํการค้าอย…

หนังสือเชิงปริมาณ2-2

ม้าและไก่นับหัวรวมกันได้ 50 หัว แต่…

หนังสือเชิงปริมาณ2-1

หนูกับนก ถ้านับขาหนูมากกว่าขานกอยู่…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก