1. Home

Question Category: หนังสือหลักสูตรสอนเทค2

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้2-10

หากท่านได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย…

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้2-9

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้สอนต้อ…

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้2-8

ระดับการศึกษาใดที่มุ่งเน้นทักษะพื้น…

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้2-7

ควรศึกษาสิ่งใดก่อนการออกแบบการเรียน…

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้2-6

ข้อใดคือตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายในก…

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้2-5

สิ่งใดที่นำไปใช้กำหนดเนื้อหา จัดหน่…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก