1. Home
  2. กฎหมายการศึกษา

หมวดหมู่: กฎหมายการศึกษา

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 3

ย้อนกลับ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ย

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ชุดที่ 1

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 1

ย้อนกลับ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคล

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2

ย้อนกลับ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคล

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 4

ย้อนกลับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราช

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก