ความรอบรู้ สังคมเศรษฐกิจการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

Thandland 4.0 คืออะไร
ประธานอาเซียนที่เข้ารับตำแหน่ง วาระปี 2563 เป็นคนชาติไหน
ใครเป็นผู้บรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข้อใดไม่ใช่ 3 ห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
การกู้ยืม กยศ. ปัญหาปัจจุบันที่พบมากที่สุดคือข้อใด
คนไทยเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องถือวีซ่า
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G-20”
ไวรัสซิก้า มีต้นกำเนิดจากที่ใด
กระทรวงใหม่ที่มีความสำคัญในการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีชื่อว่าอย่างไร
การออมเงินสำหรับประชาชนธรรมดาตั้งแต่ มีอายุ 15-60 ปี โครงการนี้มีชื่อว่าอย่างไร
บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน
โครงการ STEM เกี่ยวข้องกับข้อใด
คนต่างด้าวประกอบอาชีพใดโดยไม่ผิดกฎหมาย
วันก่อตั้งอาเซียนตรงกับข้อใด
ข้อใดเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ในอุทยานราชภักดิ์
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก