วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

วันพระธรรม คือวันใด
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรีเกี่ยวข้องกับวันใดมากที่สุด
วันใดถูกกำหนดเป็นวันกตัญญูทางศาสนา
ประเพณีใดไม่ใช่ประเพณีทางภาคอีสาน
วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์
ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยน้อยที่สุด
วันพระพุทธ คือวันใด
ข้อใดไม่ใช่วิถีประชาของคนสมัยปัจจุบัน
ศาสนาใดมีคนนับถือมากที่สุดในโลก
ประเพณีผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมใด
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่จังหวัดใด
ประเพณีบูชาอินทขีล จ.เชียงใหม่ เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
ข้อใดคือ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย
ประเพณีกำฟ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพใดมากที่สุด
ข้อใดกล่าวถึงวิธีการไหว้ถูกต้อง
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกเหินหงส์ หรือเรียกว่าดอกเข้าพรรษา จัดขึ้นในจังหวัดใด
ประเพณีใดที่นมัสการพระธาตุ
วันพระสงฆ์ คือวันใด
ข้อใดผิดจารีตประเพณี
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก