วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

วันพระธรรม คือวันใด
วันพระสงฆ์ คือวันใด
ข้อใดกล่าวถึงวิธีการไหว้ถูกต้อง
วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์
ข้อใดผิดจารีตประเพณี
ข้อใดคือ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกเหินหงส์ หรือเรียกว่าดอกเข้าพรรษา จัดขึ้นในจังหวัดใด
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรีเกี่ยวข้องกับวันใดมากที่สุด
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย
ข้อใดไม่ใช่วิถีประชาของคนสมัยปัจจุบัน
วันใดถูกกำหนดเป็นวันกตัญญูทางศาสนา
ประเพณีบูชาอินทขีล จ.เชียงใหม่ เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยน้อยที่สุด
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่จังหวัดใด
ศาสนาใดมีคนนับถือมากที่สุดในโลก
ประเพณีใดที่นมัสการพระธาตุ
ประเพณีกำฟ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพใดมากที่สุด
ประเพณีใดไม่ใช่ประเพณีทางภาคอีสาน
ประเพณีผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมใด
วันพระพุทธ คือวันใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก