วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

วันพระพุทธ คือวันใด
ข้อใดคือ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประเพณีใดไม่ใช่ประเพณีทางภาคอีสาน
วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์
ประเพณีบูชาอินทขีล จ.เชียงใหม่ เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
ข้อใดไม่ใช่วิถีประชาของคนสมัยปัจจุบัน
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่จังหวัดใด
ประเพณีกำฟ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพใดมากที่สุด
ประเพณีใดที่นมัสการพระธาตุ
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรีเกี่ยวข้องกับวันใดมากที่สุด
วันพระสงฆ์ คือวันใด
ข้อใดผิดจารีตประเพณี
วันพระธรรม คือวันใด
ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยน้อยที่สุด
วันใดถูกกำหนดเป็นวันกตัญญูทางศาสนา
ศาสนาใดมีคนนับถือมากที่สุดในโลก
ประเพณีผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมใด
ข้อใดกล่าวถึงวิธีการไหว้ถูกต้อง
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกเหินหงส์ หรือเรียกว่าดอกเข้าพรรษา จัดขึ้นในจังหวัดใด
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก