วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ศาสนาใดมีคนนับถือมากที่สุดในโลก
ข้อใดกล่าวถึงวิธีการไหว้ถูกต้อง
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกเหินหงส์ หรือเรียกว่าดอกเข้าพรรษา จัดขึ้นในจังหวัดใด
ประเพณีใดไม่ใช่ประเพณีทางภาคอีสาน
ประเพณีบูชาอินทขีล จ.เชียงใหม่ เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
ประเพณีผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมใด
ประเพณีใดที่นมัสการพระธาตุ
วันใดถูกกำหนดเป็นวันกตัญญูทางศาสนา
ข้อใดผิดจารีตประเพณี
วันพระสงฆ์ คือวันใด
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย
วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์
ข้อใดไม่ใช่วิถีประชาของคนสมัยปัจจุบัน
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่จังหวัดใด
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรีเกี่ยวข้องกับวันใดมากที่สุด
วันพระธรรม คือวันใด
ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยน้อยที่สุด
วันพระพุทธ คือวันใด
ประเพณีกำฟ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพใดมากที่สุด
ข้อใดคือ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก