วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์
ข้อใดคือ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรีเกี่ยวข้องกับวันใดมากที่สุด
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกเหินหงส์ หรือเรียกว่าดอกเข้าพรรษา จัดขึ้นในจังหวัดใด
ศาสนาใดมีคนนับถือมากที่สุดในโลก
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่จังหวัดใด
ประเพณีผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมใด
ประเพณีใดที่นมัสการพระธาตุ
วันพระพุทธ คือวันใด
ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยน้อยที่สุด
ประเพณีบูชาอินทขีล จ.เชียงใหม่ เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
วันพระธรรม คือวันใด
วันใดถูกกำหนดเป็นวันกตัญญูทางศาสนา
ข้อใดไม่ใช่วิถีประชาของคนสมัยปัจจุบัน
ประเพณีกำฟ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพใดมากที่สุด
ข้อใดผิดจารีตประเพณี
ประเพณีใดไม่ใช่ประเพณีทางภาคอีสาน
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย
ข้อใดกล่าวถึงวิธีการไหว้ถูกต้อง
วันพระสงฆ์ คือวันใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก