วิชาชีพครูอุดมการครูและมาตรฐานทางการศึกษา ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 "สถาบัน" หมายถึงข้อใด
ครูสมคิด ทุจริตเงินของธนาคารโรงเรียนไปเมื่อวันก่อนแต่แล้วนำเงินมาคืนทุกบาทที่ยักยองไปถือเป็นผิดวินัยตามข้อใด
ครูหญิงคนหนึ่งได้รับเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย 15,800 แต่ชอบใช้กระเป๋าราคาแพงท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ครูพิมพ์ใจรับสอนพิเศษนักเรียนหลังเลิกเรียนทุกวันเพราะอยากได้โทรศัพท์ใหม่ การกระทำของครูพิมพ์ใจเกี่ยวข้องกับข้อใด
หลักธรรมในข้อใดช่วยคุ้มครองโลกได้
ครูอ้อ มักไปโรงเรียนแต่เช้าและเข้าสอนตรงเวลาสม่ำเสมอ แสดงว่าครูมีจรรยาบรรณด้านใด
ครูเห็นนักเรียนคนหนึ่งกำลังหิวเนื่องจากไม่มีเงินซื้อข้าวทาน จึงเกิดความสงสารและซื้อข้าวมาให้กิน ท่านคิดว่าตรงกับข้อใด
พ่อสอนลูกว่าเราทำอาชีพค้าขายเราต้องเลือกแต่สิ่งที่ดีมีคุณภาพไม่เอาเปรียบลูกค้า แล้วลูกค้าจะมาหาเรา
ครูสายชนกระทำผิดวินัยโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้มีความผิดวินัยร้ายแรง
ครูเข้าใจการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับมาตรฐานใด
ข้อใดมีความหมายครอบคลุมเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูสายสมรคัดลอกผลงานผู้อื่นเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณใด
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนตุง มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำ เพราะครูสมศรีตัดสินผลการเรียนจากคะแนนสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว ครูสมศรีควรได้รับพัฒนา ตามมาตรฐานความรู้ข้อใดมากที่สุด
ครูวันเพ็ญปลอมลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเซ็นเบิกเงินโรงเรียนที่ธนาคารเป็นเวลากว่าหนึ่งปี ภายหลังถูกจับได้และจึงยอมคืนเงินที่ยกย่อไปท่านคิดว่ามีโทษตามข้อใด
ข้อใดต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก