วิชาชีพครูอุดมการครูและมาตรฐานทางการศึกษา ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

คุณธรรมของครูสังเกตได้จากสิ่งใด
คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จตรงกับหลักธรรมข้อใด
ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ข้อใดเป็นกรณีกระทำความผิดทางวินัยโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับพิจารณา
ครูแสงเดือนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลแสดงว่าครูท่านนี้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อใด
หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือข้อใด
สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด
เหตุการณ์ใดที่บ่งบอกว่าเกี่ยวกับหลักธรรม อคติ 4
ครูสมพงษ์กำลังจะลงโทษเด็กนักเรียนแต่สามารถยับยั้งได้แสดงว่าครูท่านนี้มีคุณธรรมใดมากที่สุดในขณะนั้น
ครูมานีจูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด
จากคำครูพูดกับเด็กชายโจโจ้ว่า “เธอโง่เป็นควาย ฉันสอนพี่ๆเธอมาเขาก็ไม่โง่ดักดานเหมือนเธอสมควรไปตายเกิดใหม่เถอะ”
คุณธรรมสำหรับครูข้อใดที่ควรมีมากที่สุด
โทสาคติ หมายถึงข้อใด
จริยธรรม หมายถึงข้อใด
การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำตรงกับหลักธรรมข้อใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก