เข้าสู่ระบบสมาชิกครูผู้ชวยออนไลน์

สมัครระบบครูผู้ช่วยออนไลน์

 • ข้อสอบมากมายพร้อมให้ท่านได้ฝึกทำ เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
 • ภาค ก
 • 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน
 • 2. ทักษะภาษาอังกฤษ (50คะแนน)
 • 3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)
 • ภาค ข
 • 1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน(75 คะแนน)
 • 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • 3. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
 • ปลดล็อคความสามารถเข้าใช้งานเต็มรูปแบบ
 • ไม่จำกัดอายุสมาชิก
 • จากปกติ   1500 บาท

 • เหลือ  450 บาท (ถึง 29/08/63)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก